Оголошення результатів
конкурсу "Розумним бути модно"
Вітаємо переможців всеукраїнського конкурсу «Розумним Бути Модно»! Ними стали:

 • 1 місце посів Діденко Олексій Павлович, студент Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Есе на тему: «Вступ до ЄС через розвиток економіки та зміни в державному управлінні» набрало найбільше – 148 балів і заслужено посіло перше місце. Вітаємо переможця!
 • 2 місце посіла Вахліс Інна Володимирівна, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Есе на тему: «Громадянське суспільство в Україні: проблеми побудови та шляхи їх вирішення» набрало 142 бала і посіло почесне друге місце. Вітаємо переможницю!
 • 3 місце Т.А. Устенко, представнику Київського національного університету технологій та дизайну Есе на тему: «Впровадження методів «циркулярної економіки» в текстильній промисловості України як важливий напрямок економіки країни на шляху до інтеграції в ЄС». Робота отримала 138 балів і посіла третє місце. Вітаємо!
Кожна надіслана робота була перевірена на плагіат. Після такої перевірки есе, унікальність яких була не нижче зазначеного рівня, потрапили на оцінювання компетентними представниками галузі освіти та науки. До складу незалежного журі ввійшли представники закладів вищої освіти з різних регіонів України, а саме:

 • Денисюк Олена Григорівна Державний університет «Житомирська політехніка»;

 • Солопун Наталія Миколаївна Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 • Сафонова Надія Володимирівна Одеська державна академія технічного регулювання та якості

 • Матвійків Олег Михайлович Національний університет «Львівська політехніка»

 • Логвинова Татьяна Юрьевна Київський університет права Національної Академії Наук УкраїниЛюдмила Юріївна Москальова Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 • Иртищева Інна Олександрівна Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 • Орлов Валентин Валентинович Криворізький економічний інститут Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

 • Винник Тетяна Михайлівна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

 • Сас Наталія Миколаївна Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

 • Цекіна Світлана Миколаївна Державний вищий навчальний заклад Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

 • Дмитриев Валерий Юриевич Приазовський державний технічний університет

 • Слатвінський Максим Анатолійович Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Ми вдячні кожному члену журі за виконану роботу. Адже на протязі місяця кожен із них приділяв час студентським роботам на волонтерських засадах. Лише жага до мотивації сучасної молоді до навчання та віра в розумне майбутнє покоління України були нагородою за кожну витрачену годину.

Щоб зробити процес визначення кращих есе зрозумілим, чесним, об'єктивним, кожне есе оцінювалося за 8 пунктами:

 1. Розкриття конкретної ідеї есе;

 2. Авторське бачення студентом сутності та обґрунтування вибору цієї теми;

 3. Мета та завдання роботи — очікуваний результат роботи в цілому та конкретні результати, які будуть отримуватися в ході розкриття теми;

 4. Аргументованість предмету дослідження достовірність фактів, доказів щодо досліджуваної теми;

 5. Аналіз проводиться на основі подібних категорій: причина → наслідок, загальне → особливе, форма → зміст, частина → ціле, сталість → мінливість;

 6. Об'єм виконаної роботи;

 7. Самостійні висновки;

 8. Грамотність.
Кожний пункт, з вищезазначених, оцінювався від 1 до 5, де 1 – найнижчий бал, а 5 – вища оцінка по критерію. Бали від членів журі по кожній роботі підсумовувалися. Роботи, що зайняли найвищі бали, принесли своїм авторам перемогу та звання найрозумніших.

Щиро вітаємо переможців!